กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กล้วยหอม

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... การฝึกอบรมอาชีพ ฟรี! จำนวน 10 หลักสูตร ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้วัสดุในท้องถิ่น  สมารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้  น้ำข้าวกล้องงอก  น้ำกล้วยหอม  แยมจากกล้วยน้ำว้าผสมมะเขือเทศ  น้ำสลัดเพื่อสุขภาพ  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... 10 หลักสูตร ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้วัสดุในท้องถิ่น สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้   น้ำข้าวกล้องงอก  น้ำกล้วยหอม  แยมจากกล้วยน้ำว้าผสมมะเขือเทศ  น้ำสลัดเพื่อสุขภาพ  ผักไฮโดรโปนิกส์   ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป