กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กล้วยหอม

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. เครื่องดื่มนํ้ากล้วยหอม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร, เครื่องดื่ม, กล้วยหอม]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... 3,500 ตัน  (คิดเป็นปริมาณน้ำยางสด 7,000 ตัน)           นอกจากนั้น วว. ยังได้ทดลองปลูกกล้วยหอมทองและต้นจำปาทองพืชเศรษฐกิจในแปลงทดลอง ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี จำกัด  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 9 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 1,9,10 บิ๊กตู่แนะปลูกสตรอเบอรี่-กล้วยหอมให้สวนยางปฏิรูป    ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
... ในการสร้างงานและความมั่นคงในอาชีพ - นอกจากนั้น ผมและคณะยังได้ไปเยี่ยมชมโครงการปลูกกล้วยหอมทอง แซมในสวนยางพารา ที่บ้านของนายวิสูตร คันธรักษา  สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด เป็นโครงการที่น่าชื่นชมน่ายินดี ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปกล้วยหอม (สามสหาย) การเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์นักเก็ตเห็ด โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ...
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
... ซึ่งจะเป็นการบรรยาย การอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ การอบรมผลิตน้ำกล้วยหอม การอบรมผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง การอบรมผลิตน้ำข้าวกล้องงอก การอบรมการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ...
เสาร์, 07 ธันวาคม 2013
... ผลไม้อบแห้ง (สตรอเบอรี่/มังคุด)   และผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม (มะนาว/มังคุด/มะขาม/กล้วยหอม)   เป็นต้น            ในการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตผลไม้  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... น้ำมะขาม...รสธรรมชาติ น้ำกล้วยหอมเสริมสุขภาพ การขยายพันธุ์พืช การผลิตบล็อกประสาน วว. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การผลิตปุ๋ญจากไส้เดือน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์...สำหรับเยาวชน ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
... (ผลไม้) เช่น น้ำมังคุด       น้ำกล้วยหอมทอง (จาก อ.ละแม)  แสง ซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์  เป็นต้น (2)  นิทรรศการของคลินิกเทคโนโลยีเครือ ข่าย  ได้แก่ การประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านของจังหวัดชุมพร  ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
10. เครื่องดื่มนํ้ากล้วยหอม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
... โดยได้คัดเลือกกล้วยหอมเป็นวัตถุดิบในการนำมาแปรรูปเนื่องจากมีปริมาณเนื้อสูงและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และประกอบด้วยสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ เช่น โปตัสเซียม แคลเซียม ธาตุเหล็กวิตามินบี 6 วิตามินบี 12 ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป