กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กรุงวอชิงตัน

ทั้งหมด 45 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
...    ภาพและข่าว บุณยเกียรติ รักษาแพ่ง ที่ปรึกษาโครงการฯ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  ...
พุธ, 21 มีนาคม 2012
32. ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่ออุตสาหกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ณ กรุงวอชิงตัน และ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) จัดการประชุมหารือเรื่อง "การสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสารทดแทนเกลือและการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร" ...
จันทร์, 16 มกราคม 2012
... (สานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) 30 พฤศจิกายน 2554           รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ...
อังคาร, 10 มกราคม 2012
34. หินดวงจันทร์จากอะพอลโล่ 15 ถึงไทยแล้ว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 31 ธ้นวาคม 2554 นายอลงกรณ์ เหล่างาม อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ...
อาทิตย์, 01 มกราคม 2012
... เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเรอเนอซองส์ เมืองซีแอทเทิล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งร่วมจัดโดย สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โครงการสมองไหลกลับ ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2011
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ปว.(วต.) ร่วมกับ สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2011
37. การสัมมนา เรื่อง Technology Commercialization : Strategic Views from the Overseas Experts
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ปว.(วต.) ร่วมกับ สม.สป. และ สวทน. จัดการสัมมนา เรื่อง Technology Commercialization : Strategic Views from the ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2011
... ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อันเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Gmo in-usa View more documents from Ministry of Science and Technology.    ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
... กรุงวอชิงตัน ร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada: ATPAC) หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะด้วยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ...
อังคาร, 14 กันยายน 2010
... ดังนั้น   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย   เนคเทค   และสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน    ร่วมกับ  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป