กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กรุงปักกิ่ง

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ไทย-จีน, นวัตกรรม, กรุงปักกิ่ง]  ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... ณ กรุงปักกิ่ง เป็นต้น                ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... ณ กรุงปักกิ่ง”    นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
4. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 12.โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาต และการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้าน ว.และ ท. ประจำสถานเอกอักรราชฑูตไทย ณ กรุงปักกิ่งสาธรณรัฐประชาชนจีน         ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... การจัดประชุมนานาชาติ AUTM Asia เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คนต่อมาในปี ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2015 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
...            ปักกิ่ง / ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางเยือน กรุงปักกิ่ง ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
... โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงที่มาความร่วมมือดังกล่าวว่า“เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรรมการร่วม ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
... ๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน – อาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นายเฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 11 เมษายน 2014
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ...
เสาร์, 21 ธันวาคม 2013
ความเป็นมา       สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ...
พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป