กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวง

ทั้งหมด 178 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 18
71. ทำบุญตักบาตรปีใหม่
(EventList / รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน / ทำบุญตักบาตรปีใหม่)
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชุดผ้าไทย) เวลา 07.00-08.00 น. ผู้ประสานงาน : สิริมล ต่อ 116  ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
72. งานถนนสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 6-9 มกราคม 2553
(EventList / รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน / งานถนนสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 6-9 มกราคม 2553)
งานถนนสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 6-9 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 06 มกราคม 2010
73. ประธานพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์
(EventList / รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน / ประธานพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์)
ประธานพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 09.00 น. ผู้ประสานงาน : คุณอ้อย อพ.                          ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
74. งานแถลงข่าว "Astronomy Beyond 2009 และสุริยุปราคาแห่งปี 2553"
(EventList / รัฐมนตรี , ดร. / งานแถลงข่าว "Astronomy Beyond 2009 และสุริยุปราคาแห่งปี 2553")
งานแถลงข่าว "Astronomy Beyond 2009 และสุริยุปราคาแห่งปี 2553" ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ผู้ประสานงาน : สดร. 053 225569 หรือ 053 ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
75. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร
(EventList / ปลัดกระทรวง / การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร)
... กับหน่วยงานระดับปฏิบัติการ เรียกว่า ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO)           โดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
76. วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(EventList / รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน / วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
พุธ, 24 มีนาคม 2010
77. 14:00 ตรวจเยี่ยม อพ. สาขาจามจุรีสแควร์
(EventList / รัฐมนตรี / 14:00 ตรวจเยี่ยม อพ. สาขาจามจุรีสแควร์)
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยม อพ. สาขาจามจุรีสแควร์ ณ ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00 น.  ...
ศุกร์, 18 มิถุนายน 2010
78. 12:00 พิธีเปิดที่ทำการ สวทน.
(EventList / รัฐมนตรี / 12:00 พิธีเปิดที่ทำการ สวทน.)
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ สวทน. ณ ชั้น 14 จามจุรีสแควร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00 น.  ...
ศุกร์, 18 มิถุนายน 2010
79. 14:00 เปิดโครงการ "กระทรวงวิทย์ฯ...ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กทม."
(EventList / รัฐมนตรี / 14:00 เปิดโครงการ "กระทรวงวิทย์ฯ...ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กทม.")
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ "กระทรวงวิทย์ฯ...ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กทม." ณ บริเวณหน้าอาคารพระจอมเกล้า วท. ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ...
อังคาร, 22 มิถุนายน 2010
80. 09:30 ราชการจังหวัดชุมพร เพื่อเปิดกิจกรรม วท. เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
(EventList / รัฐมนตรี / 09:30 ราชการจังหวัดชุมพร เพื่อเปิดกิจกรรม วท. เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน)
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วท. เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ณ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.  ...
พุธ, 23 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป