กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวง

ทั้งหมด 178 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 18
51. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวันสอบรอบแรกในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SCiUS)
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: SCiUS54-shift.pdf) | Description:ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบรอบแรกในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
52. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559
(Attached to article: แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 )
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 (Filename: plan-year2555-2559.pdf)  ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2011
53. ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวง
(Attached to article: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา MOC (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์))
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวง (Filename: 1443_applyjob020210.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
54. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5
(Attached to article: กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5)
กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5 (Filename: 15.pdf) | Description:กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5 ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
55. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3
(Attached to article: กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3)
กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3 (Filename: 14.pdf) | Description:กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3 ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
56. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี
(Attached to article: กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี)
กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี (Filename: 13.pdf) | Description:กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
57. กฎกระทรวงเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพรบ
(Attached to article: กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตตามพรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ)
กฎกระทรวงเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพรบ (Filename: 12.pdf) | Description:กฎกระทรวงเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพรบ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
58. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(Attached to article: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Filename: 11.pdf) | Description:กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
59. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
(Attached to article: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง (Filename: 09.pdf) | Description:กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
60. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Attached to article: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Filename: 10.pdf) | Description:กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป