กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [บิลเกตส์, นเรศ ดำรงชัย, โสภณ เมฆธน, TCELS, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, เอดส์]  ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
                 24 มิถุนายน - ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด จัดแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยาย่านนวัตกรรมโยธี” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ พร้อมชมตัวอย่างผลงานนวัตกรรมด้านโทรเวชกรรมของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
4. ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง      ท่านที่สนใจ สามารถเข้ารับชมรายละเอียดได้ที่ www.thaitect.org    ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  , กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... ได้แก่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตามกฏระเบียบที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทย เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการให้บริการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... “ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการกว่า 2 ล้านคน และผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุกว่า 9.4 ล้านคน  ซึ่งสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
8. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... of Medical Sciences (AFRIMS) ซึ่งเสนอประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีน ซึ่งมีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการเสนอประเด็นความร่วมมือในด้านอื่นๆ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... และหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมด้วย โดยผู้แทนจากสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมมาจาก Department of Energy (DOE), Oak Ridge ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... เป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองวิจัย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๕๑) เรื่องการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป