กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงกลาโหม  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ...
อังคาร, 24 มีนาคม 2015
... จัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมกันบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม นายกมล ศิริบรรณ ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
... ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารหน่วยงาน  วท. ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
44. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ร่วมเสวนาเรื่อง "การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาสตร์ระดับอุดมศึกษา และความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ"  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมเรศ ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
... 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท) โดยมีนายสมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
... นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่น ๆ ที่เตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคต เช่น สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ชีวเภสัชกรรม ชีวสารสนเทศ ชีวสถิติ สารสนเทศการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอวกาศ   นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ...
พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2015
... เพื่อลดปริมาณยางในสต็อกของรัฐบาล และดำเนินการสำรวจความต้องการใช้ยางธรรมชาติในเรื่องดังกล่าว โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
... เพื่อลดปริมาณยางในสต็อกของรัฐบาล และดำเนินการสำรวจความต้องการใช้ยางธรรมชาติในเรื่องดังกล่าว โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
...  ในเบื้องต้นได้มีการสำรวจความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความประสงค์ที่จะใช้ยางธรรมชาติในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... 11 มหาวิทยาลัย-โรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับป้อนเข้าสู่ระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 02 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป