กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... (อพ.)  และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) พร้อมด้วย พลเรือตรี ไพร บัวหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
        เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 – ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ / กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... สวทน. ซึ่งมีประสบการณ์ในการคาดการณ์อนาคตมากนานกว่า 16 ปี และจัดทำภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2577) โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำงานร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
... การปฏิรูปการศึกษาจะมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องคือ       1.รัฐบาล ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก 2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาเป็นหลัก 3.สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาเป็นหลั ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... สปป.ลาว และได้มีโอกาสนำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และอีกมากมาย มาร่วมจัดแสดงให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ในนาม ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
36. บันทึกเทป"รายการคืนความสุขให้กับประชาชน"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ รายการจะออกอากาศเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 20.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... ได้จับมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการนำร่องการบูรณาการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินโครงการ “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน” ขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... ปัญญารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามระหว่าง ...
ศุกร์, 03 เมษายน 2015
... “ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริฯ” ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากสำนักงาน ...
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
... โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางอรรชกา สีบุญเรืองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ...
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป