กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... Overseas Space Working Group นอกจากนี้ ยังได้เข้าพบนายฮิโรชิ ฮาเซะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬาและวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้ ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... รถไฟฟ้าความเร็วสูง ให้เน้นความประหยัด เน้นการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ ตลอดจนเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันวางแผนด้านกำลังคน 13) รถ Electric ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... ฮาเซะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬาและวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น ได้มีการหารือถึงศูนย์วิจัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และศูนย์พัฒนาวิศวกรและช่างเทคนิค     ประสานงานได้ที่ ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015
... Space Working Group           ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย ได้เข้าพบนายฮิโรชิ ฮาเซะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬาและวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... เรามีรายจ่ายที่ชัดเจน ทั้งงบประจำ งบลงทุน ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามมากน้อย งบเร่งด่วน ที่แก้ปัญหาภัยพิบัติ ความเดือดร้อนต่าง ๆ เหล่านี้ และงบสุทธิเราใช้ส่วนใหญ่ จะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ใช้มาก คือ งบการศึกษาฟรีด้วย ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... Prof.Charles Edquist,  H.E. Mr Staffan Herrström (Ambassador) และยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... เพราะต้องไปถึงช่องทางออก ในส่วนของชายแดนจะมีทั้งของการนิคมและของเอกชนด้วย แต่ลึก ๆ เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชน รัฐก็จะร่วมลงทุนบ้าง - เรื่องแรงงาน  กระทรวงแรงงานต้องเตรียมการ กระทรวงศึกษาธิการ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... 2) กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  และ 3) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านวิทยา-ศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
... Scientists of Asia”  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558  โดยมี   นายยงยุทธ ยุทธวงศ์  รองนายกรัฐมนตรี  พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    นายพิเชฐ ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
... ให้ชัดเจนขึ้น 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เราต้องปฏิรูปการศึกษาผลิตคนให้ตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน รวมทั้ง การพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านทักษะและวิชาชีพ รวมถึงด้านภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางรากฐานการปฏิรูปและการศึกษาของประเทศไว้แล้ว ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป