กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... สอนหนังสือมาแบบนี้ แล้วจะไปเกิดรถไฮโดรเจนได้เมื่อไร จะไปดวงจันทร์กับเขาได้เมื่อไร ไม่มีไปได้แน่ ก็วิ่งกันอยู่บนโต๊ะ ในหนังสือ ในตำราเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ ในการที่จะบูรณาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
12. ดร.พิเชฐ บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ The Cluster
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเครือข่ายภาคเอกชน ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... การทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า        •    ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับกิจกรรมท้องฟ้าจำลอง ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
... กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย ร่วมกันจัดงาน Startup Thailand ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย ร่วมกันจัดงาน Startup Thailand ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด วท. และภาคเอกชน ได้ประชุมหารือความคืบหน้าการจัดงาน สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2016 งานที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การการศึกษา และภาคประชาสังคม ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... และหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมด้วย โดยผู้แทนจากสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมมาจาก Department of Energy (DOE), Oak Ridge ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
...         3 มีนาคม 2559 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน นำโดย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
...  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประสานร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจการผลิตและการประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... หรือ AEC นั่นเอง เรื่องนี้กระทรวงแรงงานได้บูรณาการ ในการจัดทำข้อมูลแรงงาน ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็น “ผู้ใช้ – ผู้ผลิตแรงงานที่มีฝีมือ” ก็ต้องสอบถามจากผู้ประกอบการไทยด้วย ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป