กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงวิทย์ฯ

ทั้งหมด 70 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
21. Clipping วท ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 7 กระทรวงวิทย์ฯ สวทช.ผนึกกำลังจัดงาน ...
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016
22. Clipping วท ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กระทรวงวิทย์ฯ สวทช.ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร พร้อมจัดงาน บ้านเมือง  ...
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016
...           “ทั้งนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงผลสำเร็จของการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2016 และงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ที่จัดโดยกระทรวงวิทย์ฯและไอซีทีเมื่อช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ...
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016
24. รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...               ขณะนี้ทางกระทรวงวิทย์ฯ ได้หารือและรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาวิศวกรกับช่างเทคนิค ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาอย่างสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงวิทย์ฯ มีโครงการเมกะโปรเจกต์ เช่น ฟู๊ดอินโนโพลิส ทาเลนท์โมบิลิตี้ ในกรณีที่เอกชนต้องการลงทุนสูงแต่ขาดกำลังคน ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ โถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 - ณ โถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
      25 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน แถลงผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบในโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
      12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... ทำให้เกิดความยั่งยืนและปลอดภัยในสังคมเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงวิทย์ฯเองกำลังพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งสำคัญที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรากำลังพัฒนานวัตกรรมคือ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
เรื่องเล่าเช้านี้ กระทรวงวิทย์ฯจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติลาว    ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป