กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงพลังงาน

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [SETA, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงวิทย์, กระทรวงคมนาคม, SETA 2016, โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน]  ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
... จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ปส. และหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงต่างประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ   เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นฐาน ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... การมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพิจารณาดำเนินการผลิตผลงานวิจัยรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาแบตเตอรี่      “สุดท้ายนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้ประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังกับทุกฝ่าย ...
อังคาร, 05 เมษายน 2016
... 2559  หรือ เซต้า 2016 Sustainable Energy & Technology Asia 2016 (SETA 2016)” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
          18  มีนาคม 2558 3 อาคารเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ บี กระทรวงพลังงาน / 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ พลังงาน คมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... และหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมด้วย โดยผู้แทนจากสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมมาจาก Department of Energy (DOE), Oak Ridge ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... Innovation Expo 2015) มีผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า BOI และธนาคารต่างๆ โดยคาดว่าจะมีนักลงทุน ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
...         ทั้งนี้ ในการหารือได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกระทรวงคมนาคม       นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและ ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... โดยกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ผู้มีส่วนร่วมต่อการสร้างบทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง  ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป