กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงคมนาคม

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
... 66/2553    มีนายคมจิต  ลุสวัสดิ์  เป็นประธานกรรมการ    คณะกรรมการเป็นผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงมหาดไทย  ...
จันทร์, 20 กันยายน 2010
... กรุงวอชิงตัน ร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada: ATPAC) หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะด้วยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ...
อังคาร, 14 กันยายน 2010
... (Intelligent Transportation System หรือ ITS) ในปี พ.ศ 2548 โดยอยู่ภายใต้สังกัดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงคมนาคมได้กำหนดร่างแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะแห่งชาติ ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
... กระทรวงคมนาคม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมาคมต่างๆ  เช่น ...
ศุกร์, 30 กรกฏาคม 2010
45. การแสดง 4D ในโครงการ พ่อ... "The Greatest of the Kings The Greetings of the Land"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้กำหนดนโยบายการเทิดทูนสถาบันของชาติเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ        กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
... เราทำรางรถไฟได้หรือไม่ ทำโครงสร้างตู้รถไฟและทำเรือลำใหญ่ๆ ได้หรือไม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คิดว่าประเทศไทยจะไปทางขนส่งทางราง  เราได้เชิญกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรมมาร่วมหารือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น  ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2009
... กระทรวงคมนาคม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงพลังงาน  และกระทรวงอุตสาหกรรม  รวมทั้ง 34 หน่วยงาน  จาก 21 สถาบันการศึกษา  มากกว่า 10  ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
... 2538 ปัจจุบัน                 •  ที่ปรึกษาด้านกิจการอวกาศ กองกิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี 2536 - ปัจจุบัน ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
49. เว็บลิงค์
(Uncategorised Content)
... และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป