กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงคมนาคม

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2558 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ...
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
... โดยได้พัฒนารูปแบบและกลไกของเรือขนาดเล็กให้สามารถบรรทุกเครื่องมือสำรวจตรวจวัดคุณภาพน้ำ  โซนที่ 3 ระบบราง โดยกระทรวงคมนาคม นำเทคโนโลยีการใช้ยางพารามาผสมกับแอสฟัสต์ซีเมนต์ สำหรับก่อสร้างเป็นผิวทางและผสมกับแอสฟัสต์อิมัลชันสำหรับยารอยแตกเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและเพิ่มความฝืดให้ผิวทาง ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงกลาโหม  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ...
อังคาร, 24 มีนาคม 2015
... กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และวิเทศสัมพันธ์ เทศบาลเมืองและจังหวัดต่างๆรวมถึงองค์กรในส่วนภาครัฐทั้งหมดจะเป็นตัวแทนที่มีส่วนร่วมจากภาครัฐ      - หน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ กลุ่มชุมชน ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
... (สวทช.) กล่าวรายงาน  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบราง” ณ ลานชั้น3 สถานนีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน ในส่วนของ Maga Project คือ การพัฒนาระบบรางการลดต้นทุนการทำธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับกระทรวงคมนาคมในการสนับสนุนการเตรียมกำลังคนในการพัฒนาระบบราง ...
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
... หรือ Mega Project จำเป็นต้องมีกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในสาขานั้นๆ ให้มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ระบบราง ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ในการเตรียมกำลังคนมากว่า 2 ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
28. วท. ผนึก คค. เตรียมพร้อมพัฒนาระบบขนส่งทางราง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
         นาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าหารือกับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องความร่วมมือการพัฒนากำลังคน ...
จันทร์, 22 กันยายน 2014
29. เตรียมพร้อมตื่นตา ตื่นใจไปกับโลกวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... มากกว่า 150 หน่วยงานโดยมีหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม และ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการหลายส่วน อาทิ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป