กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระจก

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแก้วและกระจกมีมูลค่าการส่งออกถึง 35,000  ล้านบาท ต่อปี มีโรงงานอุตสาหกรรมแก้วประมาณ 200 โรงงาน นับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อประเทศ  เนื่องจาก ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ (Carbon Footprint) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ถูกปลดปล่อยมาตลอดช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในการสัมมนาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
53. Clipping วท ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 10 คอลัมน์ เรดดี้ ทูโชว์ เครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์..      ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
54. Clipping วท ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 7 เครื่องเคลือบกระจกกล้องดูดาวฝีมือคนไทยใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน    ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
55. Clipping วท ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ กระจก8หน้า หลังพิงกำแพง    คมชัดลึก  ...
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
        สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน (องค์การมหาชน) จับมือกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... โดยก่อให้เกิด “ก๊าซเรือนกระจก” อันเป็นสาเหตุหนึ่งของ “ภาวะโลกร้อน” ในปัจจุบัน   สรุปสาระโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อมูลจาก: ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป