กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระจก

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Clipping วท ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ กระจก 10 ด้าน นิวเคลียร์ภายใต้บริบทเออีซี     สยามธุรกิจ 2  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
42. ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยนิทรรศการวิกฤต ลม ฟ้า อากาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
... ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน      ก๊าซเรือนกระจก มีคุณสมบัติช่วยดูดกลืนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อไม่ให้โลกรับรังสีความร้อนในปริมาณที่มากเกินไป ...
เสาร์, 21 พฤศจิกายน 2015
... ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จะช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สภาพแวดล้อม และสามารถลดมลพิษจากไอเสียเครื่องยนต์ในภาคขนส่งได้ ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... โครงการวิจัยกระจกเกรียบจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพไข่มุกน้ำจืด โครงการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับบำบัดมะเร็ง โดยสังเขป ดังนี้  ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
... มทส. - นาโนเทค- ซินโครตรอน  โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพไข่มุกน้ำจืด  โครงการวิจัยกระจกเกรียบจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และโครงการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับบำบัดมะเร็ง อีกด้วย   ข้อมูลข่าวโดย ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
... INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) ในเรื่องการกำหนดอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรก ๆ ที่ขับเคลื่อนกรอบการดำเนินงานฯ ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
47. Clipping วท ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... CRDC ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 8 คอลัมน์ กระจก8หน้า วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2015
48. Clipping วท ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  creative กระจกลามิเนต'พับได้'    กรุงเทพธุรกิจ 9 ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
... ทั้งทรัพยากรน้ำและที่ดิน (6) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาทุนทางธรรมชาติ การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... มุสิแดง กล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อตกลงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยข้อตกลงในระดับนานาชาติ ได้มีการตั้งเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในบรรยายกาศของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป