กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระจก

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. Clipping วท ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 6 คอลัมน์ กระจกไร้เงา เหมืองทอง กระทบใคร?  ...
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
22. Clipping วท ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 6 คอลัมน์ กระจกไร้เงา เหมืองทอง กระทบใคร?  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
23. Clipping วท ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ กระจก 8 หน้า "เมืองนวัตกรรมอาหาร" โพสต์ทูเดย์ A16  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
24. Clipping วท ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 6 คอลัมน์ กระจกไร้เงา รัฐจุดพลุ 'StartUp Thailand'     ...
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
25. Clippiing วท ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  8 คอลัมน์ กระจก8หน้า เพื่อข้าวไทยที่ยั่งยืน (1)  กรุงเทพธุรกิจ  ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
... ถ้ากระจกเปิดไม่ได้ จะต้องอย่างไร มีเขียนคำแนะนำตัวใหญ่ไว้ข้างตู้ ผมไม่รู้ ผมไม่ได้ขึ้นมานาน แต่ถ้าไม่เขียนถือว่าผิดหนักเลย คำแนะนำ บอกหรือยัง บอกทีหลังจะไปเกิดประโยชน์อะไร คนเดือดร้อนไปแล้ว ดีไม่ตาย ผมคิดว่าทุกอย่างต้องคิดเชิงรุก ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... รู้ทันเหตุการณ์ไข้เลือดออก/อาหารสำหรับผู้สูงอายุ/ไบโอเซนเซอร์/กระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะสำหรับกรองแสงและความร้อน และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... ที่มีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ในขณะที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ              ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมาย จะลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 จากระดับที่คาดว่าประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 จํานวน 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้น ไทยจะต้องลดการปล่อยลงให้ได้ ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... เช่น สารฮาลอน 1301 และ เอฟเอ็ม-200 ได้หลายเท่าตัว       "ถึงแม้สารนี้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีสารประกอบของแก๊สเรือนกระจกพวกคลอรีนหรือโบรมีน จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกได้ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป