กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กรมควบคุมโรค

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [บิลเกตส์, นเรศ ดำรงชัย, โสภณ เมฆธน, TCELS, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, เอดส์]  ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
2. Clippingวท ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 8 กรมควบคุมโรคปล่อยแถวยุงลายทำหมัน ในพื้นที่แปดริ้ว    ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... จากการพัฒนาร่วมกันของไบโอเทคและเนคเทค / สารปรับเนื้อสัมผัส สมบัติรีโอโลยีจากเปลือกส้มโอและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารจากนักวิจัยเอ็มเทค / ระบบการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเนคเทคร่วมกับกรมควบคุมโรค ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... ๒ เดือน   นอกเหนือจากการไล่ยุงแล้ว สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือดออกในเชิงรุก ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า หน่วยงานการแพทย์ ได้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก พบจำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ...
อาทิตย์, 28 มิถุนายน 2015
... กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยในประเทศที่มีการระบาดวงกว้าง 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเชียร์ราลีโอน (รวมสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน) สะสม 18,464 ราย เสียชีวิต 6,841 ราย และประเทศที่มีการระบาดในพื้นที่จำกัด ได้แก่ ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
... 2557  คณะผู้แทนจากประเทศไทยโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานวิจัยของทหารสหรัฐอเมริกาหรือ ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
... และจากข้อมูลของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2556 จำนวนผู้ป่วย 115,840 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย 107 ราย  อัตราป่วยต่อแสนประชากร 180.25 อัตราตายต่อแสนประชากร ...
เสาร์, 14 กันยายน 2013
... 5 ปี +20% (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข (http://epid.moph.go.th) ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า โรคดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจประมาณ 2,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมผลกระทบทางสังคมและจิตใจอีกด้วย ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
10. ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ชนิดออกฤทธิ์นานควบคุมลูกน้ำยุงลาย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 45,893 ราย อัตราป่วย 74 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 71 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.15 รูปแบบการเกิดโรคไข้เลือดออกของประเทศไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือมีผู้ป่วย ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป