กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กฟผ.

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
... "เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน" ผลงานของนายสมศักดิ์  ป่าวรรณ  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จังหวัดลพบุรี   3. "เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ." ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... "เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ." ผลงานของนายรัฐวิชญ์  พุฒิพัฒนาศักดิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และ 4. "เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า" ผลงานของ ...
อังคาร, 30 ธันวาคม 2014
"ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม!! นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมากมาย หลั่งไหลเข้าบูธ กฟผ. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ ...
อังคาร, 26 สิงหาคม 2014
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องวิทย์วิทย์ เข้าร่วมชม ร่วมงานที่บูธการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557” ...
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2014
... (กฟผ.) ดำเนิน  “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock” เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีที่ผลิตได้ในประเทศและสามารถถ่ายทอดขยายผลไปในชุมชน จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ ...
ศุกร์, 28 กันยายน 2012
... กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานวิจัย ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ...
อังคาร, 07 สิงหาคม 2012
27. ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของ เขื่อน (DAM)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... Water) ในหลุมวัดน้ำ (Observation Wel) การวัดแรงดันของ หัววัดที่ติดตั้งที่ตัวเขื่อน การวัดความเร่งของแผ่นดินไหว (Accelerometer) การคาดเดาปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ เพื่อการเก็บกักน้ำ เป็นต้น ในปัจจุบันกฟผ. ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
28. เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เป็นผู้ดูแล รายละเอียดการให้บริการ มีสถานที่สนใจอื่นๆอีกเช่น ทุ่งกะมัง สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว สวนรุกขชาติ น้ำผุดทับลาว ถ้ำค้างคาวภูผาม่าน ในบริเวณเขื่อนมีบ้านพัก ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
29. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำหรับความก้าวหน้าของโครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดย  กฟผ. ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษารวมถึงการสำรวจและคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป