กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กฟผ.

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... (กฟผ.) และ หน่วยงานภาคเอกชน ประสานความร่วมมือสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน หวังงาน SETA 2016 ที่จัดขึ้น   ครั้งแรกในประเทศไทย เปิดประตูสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด มุ่งเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
            "ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม!! นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมากมาย หลั่งไหลเข้าบูธกฟผ. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
13. Clipping วท ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามธุรกิจ 9 AESIEAP CEO 2015 กฟผ.เปิดรฟ.แม่เมาะโชว์    ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
14. Clipping วท ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 9 idea: 'ธุรกิจนวัตกรรมดี'ดอกเบี้ยไม่มีกฟผ.     ...
พุธ, 30 กันยายน 2015
15. Clippingวท ประจำวันที่ 26 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามธุรกิจ 8 กฟผ.เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่    ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... บริษัทนาโนชิลด์ซึ่งกำลังดำเนินการวิจัยเรื่องการเคลือบผิวใบพัดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับ กฟผ.และบริษัท ชวโชติ ซึ่งเป็นบริษัท SME ที่สามารถผลิตเตาอบอุณหภูมิสูงกว่าพันองศาเซลเซียส และ บริษัทชวโชติยังร่วมทำงานวิจัยกับบริษัท ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2015
17. Clipping วท ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  7 กฟผ.ช่วยวิกฤตการณ์ภัยแล้ง สนับสนุนน้ำดื่มน้ำใช้ สยามรัฐ  ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
... ประกอบด้วย  ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร หัวหน้าแผนกปฏิกรนิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
... ในด้านองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน ต่างก็ขานรับความน่าสนใจของ SETA2016 โดยเฉพาะกฟผ. ซึ่ง สหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “ไทยจำเป็นต้องพัฒนาและดำเนินงานด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... สุบุญสันต์ จ.พระนครศรีอยุธยา 2. “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” ผลงานของนายสมศักดิ์ ป่าวรรณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 3. "เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ." ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป