กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กบอ.

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (กบอ.) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ตึก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ทำเนียบรัฐบาล         ...
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
            ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการหารือแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม ...
อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012
... (กบอ.) มอบหมายให้ รศ.ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ ประธานอนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย นำ Mr. ZHANG Zhitong ผู้อำนวยการ Office of State Flood Control and Drought Relief ...
ศุกร์, 15 มิถุนายน 2012
... สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ...
พฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2012
... เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในอนาคตตามแนวทาง กบอ.” ในโครงการสัมมนา เรื่อง “วิกฤติน้ำท่วม การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารน้ำในอนาคต”  จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ ...
จันทร์, 14 พฤษภาคม 2012
... ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ให้สัมภาษณ์ในรายการรอบรู้สู้ภัย (พิบัติ)  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเตือนภัยและรับมืออุทกภัย ...
ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2012
... ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เดินทางไปตรวจพื้นที่พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 5 ...
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
... กบอ. เป็นการรวมแบบเป็นกระทรวง ในส่วนนี้ประเทศจีนเรียกว่า ศูนย์บริการจัดการน้ำ อยู่ภายใต้กระทรวงน้ำ ซึ่งเป็นการบูรณาการของทุกกระทรวงด้วยกัน และมีการใช้กฎหมายอยู่ 3 ฉบับ ในการบริหารการจัดการ แต่ที่สำคัญของประเทศจีนก็คือ ...
พุธ, 02 พฤษภาคม 2012
... เมษายน 2555      ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวภายหลังการประชุมเพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยว่า ...
อังคาร, 01 พฤษภาคม 2012
30. ดร.ปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ กบอ.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (กบอ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและทำการเร่งระบายน้ำ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายมาให้ 2 หมื่นล้านบาท และ 1.2 แสนล้านบาท ...
อังคาร, 01 พฤษภาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป