กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กบอ.

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญไทย ...
พฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2013
... (กบอ.) และ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการการบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) โดยจะมีการจำลองสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งติดตามการบริหารการจัดการน้ำโดยประเมินจากการติดตั้งโทรมาตร ...
พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013
13. รายละเอียดปฏิบัติการร่วมระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          ข้อมูลปฏิบัติการร่วมระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ โดยคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) รายละเอียดมีดังนี้ ...
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
14. รมว.วท. สัมภาษณ์ในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (กบอ.) ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ร่วมด้วย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ นายธีรัตถ์ รัตนเสวี ...
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
       ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ ณ จังหวัดนนทบุรี ...
อังคาร, 02 ตุลาคม 2012
16. แถลงข่าวการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) พร้อมนายรอยล ...
อังคาร, 28 สิงหาคม 2012
... 10.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ...
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012
วันที่ 14 ส.ค. นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่ กบอ.เสนอในการปรับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง ...
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012
รมว.วท. ในฐานะ ประธาน กบอ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง โครงการ การเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ...
พุธ, 25 กรกฏาคม 2012
... ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล ...
ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป