กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กบอ.

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [กบอ.]  ...
อังคาร, 02 ตุลาคม 2012
Tags: [คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)]  ...
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012
Tags: [กบอ.]  ...
ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2012
4. รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Conceptual Plan, TOR, กบอ., สัมภาษณ์, สบอช.]  ...
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
Tags: [คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย, กบอ., สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ, สบอช.]  ...
อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012
6. ดร.ปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ กบอ.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [กบอ.]  ...
อังคาร, 01 พฤษภาคม 2012
Tags: [กบอ.]  ...
อังคาร, 17 เมษายน 2012
... ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) บูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสถานการณ์น้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
...  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัด workshop ตามแผนที่ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้มีการวางไว้ให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ...
พุธ, 12 มิถุนายน 2013
... Hotspot จากดาวเทียมและรับข้อมูลจาก กบอ. ที่ตึกแดง และยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ประกอบด้วยรถยนต์และ UAV เมื่อใดที่ได้รับรายงานการเกิด Hotspot เราจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบโดยจะเข้าไปให้ถึงจุดให้มากที่สุด ...
พุธ, 10 เมษายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป