กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

นวัตกรรมใหม่ในการบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการขยายตัว

พิมพ์ PDF

 

การสัมมนา เรื่อง  นวัตกรรมใหม่ในการบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารไทย เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2552
ณ ห้องควีนปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนปาร์ค,กรุงเทพฯ


ตารางแสดงเอกสารประกอบการบรรยาย

ชื่อไฟล์

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

1

Innovation to drive growth

ดร.อุไรวรรณ ตั้งประเสริฐชัย

2

Alternate Ingredients

ดร.อุไรวรรณ ตั้งประเสริฐชัย

3

Clean Label

ดร.อุไรวรรณ ตั้งประเสริฐชัย

4

Sustainability in Packaging

นายพิชัย ตั้งประเสริฐชัย

5

มารู้จักพลาสติกชีวภาพกันเถอะ

รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม

6

มารู้จักพลาสติกชีวภาพกันเถอะ (ฉบับสมบูรณ์)

รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม

7

From Sustainable Materials to Sustainable Packaging

ดร.วันทนีย์จองคำ

เอกสารประกอบ  รายละเอียดการสัมมนา
 

ภาพประกอบการสัมมนา
 

     
     
     
     

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป