กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ASEAN Reference Material Network Start-up meeting

พิมพ์ PDF

 

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดประชุมโครงการจัดตั้งเครือข่าย ASEAN Reference Material Network ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายวัสดุอ้างอิงภายใต้เครื่องหมายการค้า TRM เพื่อลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ ในขณะที่ความต้องการวัสดุอ้างอิงที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ที่หลากหลายมีมากยิ่งขึ้น  แต่การผลิตวัสดุอ้างอิงมีการลงทุนสูงทั้งในส่วนของเครื่องมือสำหรับเตรียมวัสดุอ้างอิง เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์สารมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันความเสถียร  ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพจึงมีแนวคิดในการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น 

 

 

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันมาตรวิทยาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนสามารถรวมกลุ่มกันได้  ก็จะสามารถผลิตวัสดุอ้างอิงได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น  เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการผลิตวัสดุอ้างอิงชนิดเดียวกัน หรือรวมกลุ่มกัน  เพื่อผลิตวัสดุอ้างอิงได้ตามความต้องการ  รวมทั้งยังกระจายวัสดุอ้างอิงที่ผลิตได้ภายในกลุ่มอีกด้วย  ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจาก 2 หน่วยงาน 2 ประเทศ ได้แก่ Dr. Fransiska  DEWI และ Dr. Teo Tang Lin จาก Health Science Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์ และ Dr. Shima  HASHIM จาก Department of Chemistry Malaysia (KIMIA) ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม Jamjuree 2 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
เขียนข่าว : นางสาวชณิกชา จันทรศิริ 

ผู้ประสานงาน : นายประสิทธิ์ บุปผาวรรณา
เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    


เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» วว.จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์ ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016 : Sustainable Agriculture
» มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม
» ก.วิทย์ฯ ร่วมผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงานจัดงาน “วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก”
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับ
» มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ เพิ่มโอกาสการค้าการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร ผักผลไม้ อุตสาหกรรมพลาสติก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป