กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

อพวช. ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “Wing & Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน”

พิมพ์ PDF

ผลงานภาพถ่ายภายในนิทรรศการ “Wing & Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน”

 

               องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการ “Wing & Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน” ผลงานการถ่ายภาพสัตว์ป่าเขตร้อน ของนายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นิทรรศการภาพถ่ายที่มีความสวยงามพร้อมคำบรรยายภาพเชิงอนุรักษ์ สะท้อนความสำคัญของป่าเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลก หวังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้กับสังคม และสร้างความเข้าใจในความสมดุลของระบบนิเวศทั้งด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของทุกสรรพชีวิตบนโลก จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 กรุงเทพฯ สอบถามโทร 0 2160 5356

 

ผลงานภาพถ่ายภายในนิทรรศการ “Wing & Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน”

 


 

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/NSMthailand/
ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0 2160 5356 โทรสาร 0 2577 9900

เว็บไซต์ www.nsm.or.th Facebook: NSMthailand

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ชีพจรข่าว 24 พฤษภาคม 2559 NBT
» นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงเกษตร
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
» สทอภ. ชูนิทรรศการผลงานวิจัย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และ จัดประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 2014
» รมว.วท. มอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”
» วท. โดย อพวช. เปิดตัว 6 นิทรรศการใหม่ "รวมมิตรเรื่องวิทย์ ใกล้ชิด เทคโน 2014" กลางกรุงเทพมหานคร
» รมว.วท.เปิดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2014 “ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป