กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ

พิมพ์ PDF

บริษัทรักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. 

 

               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทรักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการ STARTUP ที่ได้ไปดูงาน "ด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ"  ทั้งนี้ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการ STARTUP  ที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว จำนวน 7  ราย  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทรักษ์บ้านเรา

 

               สำหรับ บริษัทรักษ์บ้านเรา นั้นเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์กับ วว. ตั้งแต่ปี 2558 โดยเป็นผู้ประกอบการจัดการของเสียของเทศบาลเมืองท่าโขลง  จ.ปทุมธานี โดยมีการคัดแยกขยะ แล้วนำขยะอินทรีย์ไปหมักในบ่อแก๊สชีวภาพ แล้วนำแก๊สเข้าผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายแก่การไฟฟ้า โดยกากที่เหลือจากการหมักมาตากแห้ง แล้วนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี  ทั้งนี้วว.ได้เข้าไปช่วยดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น โดยคิดส่วนผสมกับกากอินทรีย์จากไบโอแก๊สเพื่อให้สามารถปั้นเม็ดได้ แล้วนำมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีเป็นสูตรปุ๋ยที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าว  พร้อมกันนี้ วว.ได้ออกแบบเครื่องหมายการค้า   ให้คำแนะนำการขอเครื่องหมายการค้า แนะนำการขอ รง.4 รวมถึงช่วยยื่นขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยต่อกรมวิชาการเกษตร  ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการขอเลขทะเบียนปุ๋ย 

               อนึ่ง ผู้ประกอบการกิจการ STARTUP ที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ    มี 7 กิจการ ดังนี้

               1. สาขาพลังงาน จำนวน 4 กิจการ

                              1) บริษัท กรีนคอร์ปอินเตอร์ จำกัด

                              2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                              3) บริษัท โซล่าเซลล์และพลังงานทดแทน (ประเทศไทย) จำกัด

                              4) บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด

               2. สาขาบริหารจัดการของเสีย จำนวน 3 กิจการ

                              1) บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด

                              2) บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด

                              3) บริษัท ไซเอนติฟิค อาร์ติส จำกัด

 

 - วว.ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการกิจการ STARTUP  ที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ - 


 

 

ข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป