กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว

พิมพ์ PDF

                  
         
           
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สนับสนุน SMEs จดแจ้งบัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรก พร้อมเงื่อนไขพิเศษสุด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  กระทรวงการคลัง

           ดร.ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานพันธมิตรคือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (เอสเอ็มอีแบงก์) กรมสรรพากร  และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการ “สินเชื่อ SMES  บัญชีเดียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMES ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  สร้างองค์ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นและเอื้ออำนวยต่อการประกอบกิจ SMES ของไทย 


            “...วว. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ  ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในหลากหลายสาขา  รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี  เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ภาคธุรกิจ ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น   แต่ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างจำกัดได้แก่การขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการในด้านต่างๆ  เช่น การขยายกำลังการผลิต การซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

 

            ความร่วมมือในวันนี้  มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ  ทั้งในรูปของสินเชื่อหรือเงินร่วมลงทุนนั้น  ถือเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยเติมเต็มให้กับผู้ประกอบการขาดได้อย่างสมบูรณ์   โดย วว. จะทำหน้าที่ในการคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์    ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ส่งต่อให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยพิจารณา  รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มาใช้บริการของ วว. ” ผู้ว่าการ วว. กล่าว
 

                                           
                                                 
 ภายในงานโครงการสินเชื่อ  SMEs  บัญชีเดียว เอสเอ็มอีแบงก์ 

           อนึ่ง โครงการสินเชื่อ  SMEs  บัญชีเดียว เอสเอ็มอีแบงก์ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากรในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม- 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดมาตรการชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs โดยเอสเอ็มอีแบงก์ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่จดแจ้งบัญชีดังกล่าว ได้มีเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสร้างสภาพคล่อง ในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งขยาย ปรับปรุงกิจการ โดยมี 5 เงื่อนไขพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคาร ได้แก่ 1.ให้กู้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท 2.ดอกเบี้ยต่ำ 5% ในปีแรก 3.ปลอดชำระเงินต้นนาน 5 เดือน  4. ผ่อนนาน 5 ปี และ 5.ถ้าเอกสารครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อใช้เวลารวดเร็วภายในเวลา 5 วันทำการ และสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหรือจะใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร

ข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สส.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  Facebook : sciencethailand   

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป