กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (3 ธันวาคม 2557) เวลา 14.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมดูงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอบูธกิจกรรม “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง” ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2557 โดยคัดเลือกผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเผยแพร่และจำหน่ายในราคาย่อมเยา ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

     รูปแบบการจัดหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก ให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชน ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยกนิทรรศการต่างๆ อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้าน วทน. นิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ที่นำเสนอข้าวหอมนิล, สมุนไพรพื้นบ้าน, ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป, ผลไม้อบแห้ง, กาแฟ นิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่ายของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ที่นำเสนอข้าวหอมชลสิทธิ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง, สตอเบอรี่ นิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่ายของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป, ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด, บล็อกประสาน, ผลิตภัณฑ์จากเห็ดต่างๆ นิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่ายของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)  นำเสนอข้าวไรส์เบอร์รี่ ข้าวตัง ข้าวกล้อง นิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่ายของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) นำเสนอผลิตภัณฑ์ผงไหม ถั่วและน้ำมันที่สกัดจากแมคคาเดเมีย และแยมต่างๆ

     ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจ กระทรวงวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557


ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมต.นร. หม่อมหลวงปนัดดาฯ เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
» ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» ก.วิทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» พิธีมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป