กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

วท. โดย อพวช. เปิดตัว 6 นิทรรศการใหม่ "รวมมิตรเรื่องวิทย์ ใกล้ชิด เทคโน 2014" กลางกรุงเทพมหานคร

พิมพ์ PDF

     

      วันนี้ (14 ตุลาคม 2557) เวลา 13.30 น. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "รวมมิตรเรื่องวิทย์ ใกล้ชิด เทคโนฯ 2014" ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขนขบวนความรู้คู่ความสนุกสนานสู่พิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุงเทพฯ โดยนำชุดนิทรรศการไฮไลท์จากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ที่เคยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา มาจัดแสดงที่กรุงเทพฯ อีกครั้งเพื่อความตื่นตาตื่นใจและขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ

     ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญอีกส่วนหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเล็งเห็นถึงบทบาทความจำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่นับวันจะมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจและการศึกษา เป็นต้น

      นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557 ขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง จึงได้มีแนวคิดในการนำบางส่วนของนิทรรศการที่ได้รับความนิยมและสนใจจากผู้เข้าชมสูง มาจัดแสดงที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง อันได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, นวัตกรรมลุ่มน้ำล้านนา Smart, Farming เกษตรอัจฉริยะ, มหัศจรรย์แห่งผลึก, พลังงานแห่งอนาคต และ Science Idol เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ รวม 6 นิทรรศการเด่น ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี
 
นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าว องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เลือก 6 นิทรรศการไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมาจัดแสดงอีกครั้ง พร้อมกับเพิ่มเติมในส่วนกิจกรรมเสริมให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 6 นิทรรศการดังกล่าวฯ จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 – 19.30 น. โดยเปิดให้บริการทุกวัน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธ์
ข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์ โทร.02-160-5356
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป