กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่

พิมพ์ PDF

 

 

 

          (4 กรกฎาคม 2554) นางสาวเสาวณี มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่ โดยนำโครงการภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากในระยะสั้นให้แก่พี่น้องเกษตรกรจำนวน 200 ครัวเรือน ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.เขาพนม จ.กระบี่ ซึ่งประสบเหตุพิบัติภัยรุนแรงเมื่อช่วงวันที่ 28-30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

          โครงการดังกล่าว  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้มอบหมายให้  คลินิกเทคโนโลยี   ศูนย์วิทยบริการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัดกระบี่เป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย  การสร้างธนาคารปลาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านเกาะกลาง  ต.คลองประสงค์ และมอบผักสวนครัวรั้ว  กินได้  การทำฟาร์มเห็ด  เลี้ยงปลาดุกในบ่อ  เลี้ยงเป็ดไก่  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ประสบภัย บ้านหน้าเขา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถมีอาหารไว้กินเองในครัวเรือน โดยนางสาวเสาวณี มุสิแดง กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย   จึงได้ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2549 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อให้พี่น้องผู้ประสบภัยฟื้นตัวและสามารถประกอบอาชีพได้โดยเร็วและมีความยั่งยืน ต่อไป

 

 

 

 

          ในโอกาสเดียวกันนี้ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านชีวาศรม” ที่บ้านสินปุน อ.เขาพนม ซึ่งมีความเข้มแข็งในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

 

     

 

 

 

 

 

ภาพและข่าวโดย : นางเทียรทอง  ใจสำราญ
                               สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย         : นางสาวอุษา  ขุนเปีย
                               กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป