กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

โครงการ "ทำดี เพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน"

พิมพ์ PDF

โครงการฯ เพื่อช่วยกันลดการใช้ ปริมาณคาร์บอนต้นเหตุสำคัญของ ภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผล กระทบต่อโลก

http://www.84millionkiloforking.com/

เว็บไซต์โครงการฯ เพื่อช่วยกันลดการใช้ปริมาณคาร์บอนต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อโลก เป็นแหล่งให้ความรู้และระบบคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมกับโครงการโดยสามารถกรอกข้อมูลหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมถึงสามารถคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ประชาชนและแต่ละภาคส่วนสามารถลดได้รวมถึงสามารถคำนวณภาพรวมของการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ทุกภาคส่วนร่วมกันลดลงทั้งประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันลดลงทั้งประเทศ 84 ล้านกิโลกรัม

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป