กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

พิธีมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิมพ์ PDF

 

 

          วันนี้ (3 มิถุนายน 2554)  เวลา 09.00 น.  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นประธานในพิธีมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กรสื่อสารมวลชน รวม 170 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมกันนี้ นายสุทธิเวช ต. แสงจันทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เป็นผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว

          ทั้งนี้  สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  พร้อมกับจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ และได้นำตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ขอพระราชทานตราสัญลักษณ์  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนนำไปประดับตามสถานที่ราชการ  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และอาคารบ้านเรือนต่างๆ  เป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยกำหนดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554

          เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นี้  รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  ร่วมใจกันประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยพร้อมเพรียงกัน 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การขอใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร 0 2281 7233 และ 0 2281 7224  ในวันและเวลาราชการ

 

 


ข่าวโดย : นางสาวอุษา  ขุนเปีย
ภาพโดย : นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2 333 3732  โทรสาร 0 2333 3834

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมต.นร. หม่อมหลวงปนัดดาฯ เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
» ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2557
» ก.วิทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
» โครงการ "ทำดี เพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน"
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป