กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

มหกรรมยิ่งใหญ่ “Startup Thailand 2016” ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดอย่างเป็นทางการ รวมพลังสตาร์ทอัพเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

พิมพ์ PDF

            วันที่ 28 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2016 โดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานดักล่าว ร่วมกับอีก 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย เพื่อเวทีเปิดตัวธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนระดับหัวกะทิ ของประเทศไทยกว่า 200 ราย พร้อมหน่วยงานสนับสนุนสตาร์ทอัพจากต่างประเทศกว่า 10 ราย จะมาร่วมแสดงศักยภาพของแต่ละธุรกิจ สร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพให้เข้มแข็ง พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาชีวะ ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร รวมทั้งยังช่วยให้นักธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เข้าใจและรู้จัก Startup สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แบบยั่งยืน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand อีกด้วย

          พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้พยายามผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยไปเติบโตได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพในภาคเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางด้านการผลิตวัตถุดิบ การแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการหาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ช่วยให้สินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศและต้องประสานพลังประชารัฐให้ได้ภายใต้การสนับสนุนความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกประเทศที่ไว้วางใจประเทศไทย สร้างธุรกิจและเศรษฐีรุ่นใหม่ในอนาคต ภายใน 2 ปี ธุรกิจ Startup จะเป็นการสร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงการจัดงาน Startup Thailand 2016 ว่า รัฐบาลได้ผลักดันงานนี้ออกมาเพื่ออนาคตของประเทศไทย การจะเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้นั้น ต้องอาศัยนวัตกรรม การสร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิสัยทัศน์ให้กับคนรุ่นใหม่ วันนี้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นหลายร้อยราย ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญคือผู้ประกอบการจะต้องมีที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนา โดยเรามีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ด้านกฎหมาย การออกแบบ และอยากให้ทราบถึงความคิดของผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงนึกถึงแต่เรื่องของความขัดแย้ง พร้อมทั้งฝากสื่อมวลชนทุกคน วันนี้ไม่มีเรื่องการเมือง มีแต่เรื่องสร้างสรรค์

 

           ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนรัฐบาลและเจ้าภาพหลักของงานนี้ ผมมั่นใจว่างาน Startup Thailand 2016 ครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้ผู้ประกอบการที่กำลังหาแนวทางธุรกิจให้มีการพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากองค์ความรู้และแรงบันดาลใจภายในงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการเร่งการเติบโตและเพิ่มโอกาสของสตาร์ทอัพไทย ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ซึ่งจะมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวนกว่า 200 บูธ และพร้อมหน่วยงานสนับสนุนสตาร์ทอัพจากต่างประเทศจำนวนกว่า 10 บูธ และเพื่อให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการในแต่ละด้าน โซนการแสดงนิทรรศการสตาร์ทอัพจะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วย 

               1. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตรและอาหาร (AgriTech & FoodTech)

               2. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมสะอาด (Industry 4.0 & CleanTech)

               3. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการศึกษาและการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ (EdTech & GovTech) 

               4. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech) 

       5. ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งด้านบริการส่วนบุคคล การท่องเที่ยว และความบันเทิง (Lifestyle : Personal service, TravelTech & Entertainment) 

               6. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเข้าถึงสินค้า (E-Commerce & Logistics) 

               7. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเงิน (FinTech) และด้านการให้บริการสำหรับธุรกิจ (Service Enhancement)

               8. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ (HealthTech) 

   
   
   

          

         นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหลากหลายหัวข้อทั้งจากสตาร์ทอัพไทยและจากต่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือแม้กระทั่งผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยไฮไลท์และธีมงานเสวนาในแต่ละวันของงานStartup Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 มีดังนี้ 

               วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 : Government Vision and Ecosystems

              - ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand โดย  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

         - ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Creative economy: A Platform for Korean Startup Development โดย ชเวยางฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวางแผนอนาคต ประเทศเกาหลีใต้

            วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : Investor Day

             - ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การขับเคลื่อน Startup Thailand: ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

             - ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Startup & New Investment Opportunities in Asia โดย นายเดฟ แมคเคลอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง 500 Startups

            วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 :  Startup Day

              - ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Startup and Innovation : The Way of LINE โดย คุณอริยะ พนมยงค์, กรรมการผู้จัดการ LINE (Thailand)

               - การเสวนา หัวข้อ Thai Startups Lightning Talks: How do you change the world? โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ 1) คุณณัฐวุฒิ พึ่งเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ookbee 2) คุณธีระชาติ ก่อตระกูล ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร StockRadars 3) คุณภาวุธพงษ์ วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง Rakuten, TARAD.com และ Efra structure Inc 4) คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง Deep Pocket (T2P Co., Ltd.)

               วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม2559 : Community Day

               ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Startup Metric" โดย คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ookbee

 
   
   

          

          งาน  Startup Thailand 2016 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Unite to Rise หรือ รวมพลังสตาร์ทอัพเพื่อก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากการรวมตัวกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากอีกหลายหน่วยงาน มาร่วมกันค้นพบกับธุรกิจแนวใหม่และนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจเติบโตในเวลาอันรวดเร็วที่ไม่ควรพลาด ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนกว่า 10,000 คน  หลังจากวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้ว งานนี้จะจัดขึ้นจนถึงวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2559  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายตลอดภายในงานทั้ง 4 วัน สนใจติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-017-5555 call center: 1313 อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เว็บไซต์: www.thailandstartup.org หรือ Facebook : www.facebook.com/ThailandStartup  

 

   

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.  :  โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71731

ลัญจนา (089 128 5004) :  วีระวุฒิ (081 614 4465) : ชนานันท์ (084 639 6122) อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ณัฐวรรณ (094 148 8863)


เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพและวีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732    โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciecethailad

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป