กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

"สตาร์ทอัพ คือ อะไร..พบคำตอบได้จาก ดร.พิเชฐฯ ในรายการ IT 24 HR. ช่อง 3"

พิมพ์ PDF

ติดตามชมรายการ IT 24 HR 

ได้ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559  เวลา 14.00 - 15.00 น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

    18 เมษายน 2559  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  /ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บันทึกเทปรายการ IT 24 HR  ในประเด็น Startup Thailand 2016 โดยมี นางสาวปานระพี รพิพันธุ์  ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้สามารถติดตามรับชมรายการ IT 24 HR ได้ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 15.00 น.  ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

     ดร.พิเชฐ ได้กล่าวในรายการว่า  สตาร์ทอัพ คือธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ  ที่สามารถทำซ้ำ  และขยายตลาด  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ธุรกิจสตาร์อัพ อาจไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจที่สร้างหรือใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน  แต่การสร้างธุรกิจที่สามารถทำซ้ำและขยายตลาดได้ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการด้าเนินธุรกิจ ธุรกิจสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ จึงมีลักษณะเป็นเทคสตาร์ทอัพ (Tech startup) สำหรับสตาร์พอัพด้านการเกษตร ที่มีการเรียกโดยทั่วไปว่า AgriTech หรือ AgTech นั้น เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ที่สามารถนำเอารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (รวมถึงส่วนใหญ่มีการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีใหม่) ใช้ในการแก้ปัญหาสำคัญทางการเกษตร หรือการสร้างธุรกิจใหม่ทางการเกษตร อาทิเช่น บริษัท Modern Meadow ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอาหารและหนังสัตว์ บริษัท เล่นดิน ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพดิน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง  มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและแก้ปัญหาการจัดการดิน

           ทั้งนี้ ผมขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่กลุ่ม Startup หรือผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -20.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-017-5555 หรือ1313 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เว็บไซต์ : www.thailandstartup.org   Facebook: Startup Thailand

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ : นีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป