กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แสงสว่างแห่งปัญญา สยามประเทศก้าวหน้าสู่อารยะ" นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิมพ์ PDF

   

 

     ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 / "แสงสว่างแห่งปัญญา สยามประเทศก้าวหน้าสู่อารยะ" นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" พระสมัญญานามในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้บุกเบิกการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาอธิบายปรากฎการณ์พิสูจน์ความเชื่อเดิม นำพาสยามประเทศสู่แสงสว่างแห่งปัญญา ก้าวสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

ไฮไลท์ : ชมภาพถ่ายสยามประเทศในยุคสมัยนั้น ที่ถ่ายด้วยเทคนิค "ดาแกโรไทป์" โดย นายจอห์น ทอมป์สัน พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุคติดไม้ติดมือกลับบ้านกันคนละภาพสองภาพนะคะ

 

ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป