กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ทีม NB-ROBOT#2 โรงเรียนหนองบัว ชนะเลิศการแข่งขัน “หุ่นยนต์บริการ...เพื่องานอนาคต”

พิมพ์ PDF


            การแข่งขัน “หุ่นยนต์บริการ...เพื่องานอนาคต” ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 หรือ SERVICE ROBOT CONTEST THAILAND 2015 การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้คิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ นวัตกรรมและเป็นพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาศักยภาพหุ่นยนต์บริการ โดยทีม NB-ROBOT#2 โรงเรียนหนองบัว ชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยจะได้เข้ารับรางวัลจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2558 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี

 


            ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล ประธานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บริการ...เพื่องานอนาคต กล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์บริการ...เพื่องานอนาคต ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้สึกอยากจะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างหุ่นยนต์บริการ  ซึ่งโจทย์ที่เราให้ไปมีความชัดเจนว่าจะนำหุ่นยนต์ไปบริการงานใดบ้าง ความหมายคือจะสร้างหุ่นยนต์อย่างไรเพื่อให้บริการงานได้ตามที่เราตั้งโจทย์ไว้ การแข่งขันในวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผมเองต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ โดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสทีมจัดงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทีมงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


            การแข่งหุ่นยนต์บริการ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 : SERVICE ROBOT CONTEST THAILAND 2015 จัดการแข่งขันโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้คิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ นวัตกรรมและเป็นพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาศักยภาพหุ่นยนต์บริการ ผู้ที่ชนะเลิศและได้รับรางวัลต่างๆ จะได้รับเงินรางวัลและโล่เกียรติยนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้ผู้จัดโครงการฯ ได้จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์บริการ.. เพื่องานอนาคตและการบรรยายเพื่อทำความเข้าใจในกติกาการแข่งขันเพื่อให้ได้รับทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ ดังนี้  1. เงินรางวัลชนะเลิศ  30,000 บาท 2. เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    10,000 บาท 3. เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  5,000 บาท และ 4. เงินรางวัลชมเชย จำนวน 13 รางวัล รางวัลละ  5,000 บาท

 


 

 ผลการแข่งขัน

 


ผู้เขียนข่าว นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป