ก.วิทย์ เตรียมพร้อมจัดงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558

พิมพ์

           

       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤศิกายนนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

         สำหรับรูปแบบการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2558 มีดังนี้

        1.) การจัดนิทรรศการหลักและกิจกรรมส่วนกลางภายใต้แนวความคิด จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม จำนวน 10 นิทรรศการ ได้แก่

      1. Royal Pavilion
      2. Soil Pavilion
      3. Thailand Biodiversity Pavilion
      4. Food Science Pavilion
      5. Miracle Of Light Pavilion
      6. Climate Change Pavilion
      7. Digital Economy Pavilion
      8. Water Pavilion
      9. นิทรรศการ “ช้าง”
     10. ของเล่น ภูมิปัญญาไทยสู่ AEC
 
 
        2.) การจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจำปี 2558 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
       1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการใช้พื้นที่จัดงานประมาณ 5,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน, เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย
       2. กิจกรรมการจัดฝึกอบรม สาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ อย่างน้อย 12 หลักสูตร
       3.) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด วท.
       4.) การเชิญหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมจัดงาน (ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างประเทศ)
 
 
 
 
 
ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3732 โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Tags งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย - จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ ร่วมรณรงค์รักษ์โลก จัดประกวดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน