กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

Showcase หลักสูตร การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจ เพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพ

พิมพ์ PDF


   

     บ่ายวันนี้ (21 ตุลาคม 2558) ภายในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ยังคงมีการนำเสนอกิจกรรมดีๆที่เต็มไปด้วยสาระความรู้และประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาฝากคือการอบรมหลักสูตร การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตวิธีการทำตะกร้าเดคูพาจ  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก หลายๆคนคงจะงงๆกับคำว่า“เดคูพาจ” ว่าคืออะไร “เดคูพาจ” คือการนำกระดาษแน็พกิ้น กระดาษลายต่างๆ แสตมป์ ภาพถ่าย หรือ รูปภาพต่างๆมาติดบนชิ้นงานไม่วาจะเป็น ตะกร้า ตะกร้าสานหวายใบลานผักตบชวา หรือตะกร้าต่างๆได้ สิ่งสำคัญของการทำ“เดคูพาจ” คือ ง่าย รวดเร็ว อุปกรณ์หาซื้อง่ายและที่สำคัญที่สุดคือ ได้แปลงโฉมของใช้เก่าๆในบ้านให้ดูใหม่อีกด้วย งาน“เดคูพาจ”ไม่จำเป็นต้องซื้อชิ้นงานใหม่มาทำอาจจะนำตะกร้าสานเก่าๆ กระเป๋าสานเก่าๆ มาแปลงโฉมได้หมด แถมรูปแบบการดีไซน์ออกแบบก็ไม่มีขีดจำกัด

 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
  - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/component/content/article/182-2015-10-05-02-49-14/5217-2015-10-21-06-17-28.html#sthash.5KObDX0Q.dpuf
เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
  - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/component/content/article/182-2015-10-05-02-49-14/5217-2015-10-21-06-17-28.html#sthash.5KObDX0Q.dpuf
เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
  - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/component/content/article/182-2015-10-05-02-49-14/5217-2015-10-21-06-17-28.html#sthash.5KObDX0Q.dpuf
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป