กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โชว์พร้อมชวนร่วมโครงการ คูปองนวัตกรรม ในงานนวัตกรรมฯ คลองผดุง

พิมพ์ PDF


สนช. ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยี และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ  คูปองนวัตกรรม โดย คุณธเนศ วิริยะทัศน์ พนักงานพัฒนาโครงการคูปองนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ คูปองนวัตกรรม ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs” โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่ให้ความสนใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 ผ่านนายกรัฐมนตรี นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง 

รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องระยะที่ 2 (2555 – 2559) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 500 ล้านบาท ในรูปแบบคูปองนวัตกรรม มีลักษณะเป็นเงินให้เปล่าแก่ SMEs สูงสุดโครงการละ 1,500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ coupon.nia.or.th และยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการคูปองนวัตกรรม รอบแรกได้ถึง 31 ตุลาคม 2558 นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 -017-5555 ต่อ 408, 412

เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป