กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ ตอบโจทย์ผู้บริโภคดึงผู้ประกอบการโชว์เทคโนโลยี “ห่วงใยผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”

พิมพ์ PDF

           17 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ได้มาเยี่ยมชมงาน  "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs" ของสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งเป็นวันแรกของการสับเปลี่ยนนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน โดยในสัปดาห์นี้ได้ให้ความสำคัญเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสุขภาพนำเสนอนิทรรศการ “ห่วงใยผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” อาทิ ด้านการแพทย์และเวชสำอาง เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาจัดจำหน่าย โดยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ในราคาประหยัด

       รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับนิทรรศการและผลงานที่กลุ่มผู้ประกอบการได้นำมาแสดงพร้อมกล่าวด้วยว่า ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำมาพัฒนาผลงานหรือสินค้าให้กระจายอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความรู้ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ใกล้ตัวให้มากยิ่งขึ้นและจับต้องได้เป็นรูปธรรม

 

      สำหรับนิทรรศการและสินค้าภายในงานสัปดาห์นี้ ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านดวงตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาต เตาย่างห่างมะเร็ง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และเวชสำอางทั่วไป ฯลฯ โดยรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ได้ช่วยกระตุ้นยอดขายโดยอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการ ได้แก่ นำมันโสมข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีจาก “ทิพ” ที่สนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต่อด้วย ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางที่ผลิตจากยางพาราที่ได้รับบริการจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจทางด้าน วทน. ตามด้วยเครื่องสำอาง Lysoyoung นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์กระชับรูขุมขน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โลชั่นมะหาดกันแดดทองคำ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

 

     

       พร้อมนี้ยังได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์โปรตีนไหมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สอว. และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ผลิตภัณฑ์กาแฟผสมน้ำตาลโตนดเพื่อสุขภาพ ข้าวเกรียบรวมรสสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำผึ้งธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากรังนก ที่สนับสนุนโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สป.วท.) โดยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นายธนศักดิ์ สุขสง)

 

 

       นอกจากนี้ ภายในงานฯ ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นจะได้พบกิจกรรมหน้าเวทีกลาง ประกอบไปด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง ภาชนะจากเยื่อบุชานอ้อยธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาหารเสริมสำหรับคุณแม่ช่วยเพิ่มน้ำนมซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณลูก และกิจกรรม Work Shop การสาธิตการผลิตกะหรี่พัฟไส้เห็ด ทั้งนี้ยังมีการแสดงเพื่อคลายเครียดพร้อมสร้างสีสันภายในงาน คือการแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ หุ่นยนต์ดินสอ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีไพเราะจากนักร้องมืออาชีพตลอดทั้งวันกับงานงาน  "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs" จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานที่ www.most.go.th หรือ Call Center 1313 

    

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป