กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

"บ่ายนี้สนุกสนานกับเทคโนโลยีมัดย้อมธรรมชาติ"

พิมพ์ PDF     บ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ด้านหน้าเวทีงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดึงลูกค้าทั้งนักศึกษา คุณลุง คุณป้า ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมสีจากขมิ้นแห้ง โดยอาจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ได้รับความสนใจอย่างเนืองแน่น การมัดย้อมมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำวัตุดิบจากธรรมชาติมารังสรรค์เพิ่มมูลค่าสิ่งทอ เช่น ขมิ้น เปลือกมังคุด แกนไม้ ใยหูกวาง หมาก มะเกลือ  ฯลฯ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้สีสังเคราะห์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1313

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป