"เทคโนโลยีเป่าแก้ว"

พิมพ์

 

       การแนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้าเทคโนโลยี แก้วเป่า โดยนายจุมพล จารุสกุลมานะวงศ์ กลุ่มแก้วใสทองสวย ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยนำแท่งแก้วมาขึ้นรูปเป็นผฝงิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูล ค่าเพิ่ม สร้างรายได้ จนสามารถประกอบเป็นอาชีพจนประสบความสำเร็จ จำหน่ายสินค้าตาม Order ลูกค้า ได้มาตรฐาน มผช. อีกหนึ่งงานศิลปะที่บรรจงสร้างสรรค์ด้วยการใช้องค์ ความรู้ด้าน วทน. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1313
 
 
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313