ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม

พิมพ์

 

การแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยี ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม โดยนางสาวคำฟอง ทองทึง ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม

 

          ในอดีตคลองลัดมะยม ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน ประสบปัญหาจากการขยายตัวของเมือง คลองที่เคยใช้สำหรับอุปโภค เกษตรกรรม และเป็นเส้นทางสัญจร กลายสภาพเป็นแหล่งรองรับสิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย และเต็มไปด้วยผักตบชวา ชุมชนจึงได้ร่วมกันกำจัดขยะและผักตบชวา ฟื้นฟูคลองให้กลับมาสะอาดและสัญจรได้สะดวก และใช้เทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS สำรวจข้อมูลและจัดทำผังน้ำ ที่มีข้อมูลคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำเข้า-ออก ร่วมกับกรมชลประทาน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน และพัฒนาอุปกรณ์เติมออกซิเจนในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และร่วมกันทำตลาดน้ำคลองลัดมะยมขึ้นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสัญจร และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมหาศาล มีนักท่องเที่ยวกว่า 3,000 คนต่อวัน เกิดกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม เพื่อบริหารจัดการตลาดน้ำ และดำเนินกิจกรรมรักษาคุณภาพน้ำคูคลอง เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้ต่อไป 

          ไอติมสูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในตลาดน้ำแห่งนี้ เกิดจากผลไม้ราคาตกต่ำ ชาวบ้านจึงนำผลไม้ตามฤดูกาล เช่น แตงโม ลำไย เสาวรส มะพร้าว ขนุน น้อยหน่า มะรุม มาผลิตเป็นไอศรีมโดยใช้เครื่องมือแบบง่ายและใช้น้ำผลไม้แท้มาปรุงรส มีรสชาติหวานสดชื่น เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

 

 

หน่วยงาน   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

ร่วมกับ :   ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

Tags กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมและเทคโนโลยี - SMEs - คลองผดุงฯ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs