กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม

พิมพ์ PDF

 

การแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยี ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม โดยนางสาวคำฟอง ทองทึง ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม

 

          ในอดีตคลองลัดมะยม ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน ประสบปัญหาจากการขยายตัวของเมือง คลองที่เคยใช้สำหรับอุปโภค เกษตรกรรม และเป็นเส้นทางสัญจร กลายสภาพเป็นแหล่งรองรับสิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย และเต็มไปด้วยผักตบชวา ชุมชนจึงได้ร่วมกันกำจัดขยะและผักตบชวา ฟื้นฟูคลองให้กลับมาสะอาดและสัญจรได้สะดวก และใช้เทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS สำรวจข้อมูลและจัดทำผังน้ำ ที่มีข้อมูลคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำเข้า-ออก ร่วมกับกรมชลประทาน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน และพัฒนาอุปกรณ์เติมออกซิเจนในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และร่วมกันทำตลาดน้ำคลองลัดมะยมขึ้นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสัญจร และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมหาศาล มีนักท่องเที่ยวกว่า 3,000 คนต่อวัน เกิดกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม เพื่อบริหารจัดการตลาดน้ำ และดำเนินกิจกรรมรักษาคุณภาพน้ำคูคลอง เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้ต่อไป 

          ไอติมสูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในตลาดน้ำแห่งนี้ เกิดจากผลไม้ราคาตกต่ำ ชาวบ้านจึงนำผลไม้ตามฤดูกาล เช่น แตงโม ลำไย เสาวรส มะพร้าว ขนุน น้อยหน่า มะรุม มาผลิตเป็นไอศรีมโดยใช้เครื่องมือแบบง่ายและใช้น้ำผลไม้แท้มาปรุงรส มีรสชาติหวานสดชื่น เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

 

 

หน่วยงาน   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

ร่วมกับ :   ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป