กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ก.วิทย์ฯ สรุป 2 วันยอดจำหน่ายทะลุกว่า 2 แสน

พิมพ์ PDF

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs

 

      ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ขึ้น    ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 3 ไปจนถึง 25 ตุลาคม 2558 นั้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้ามาชมงานในช่วงกลางวันระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. โดยได้มีการสรุปรายงานยอดจำหน่ายสินค้าและผู้เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ดังนี้
      - ยอดจำหน่ายสินค้าสองวัน เป็นเงิน 253,026 บาท (วันที่ 4 ต.ค.  126,171 บาท)
      - ยอดคนเข้าร่วมงานสองวัน 5,263 คน (วันที่ 4 ต.ค.  2,782 คน)
     - ผู้ประกอบการที่มาติดต่อ MOST Service โดยขอรับบริการ STIM ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รวม 8 ราย ผู้ขอรับบริการ MSTQ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 2 วัน รวม 2 รายโดยสมัครเข้าร่วมบริการโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลดค่าธรรมเนียมการทดสอบ 10 %

 

 

     - ผู้ขอรับบริการ STDB ของสำนักงานเลขานุการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวม 7 ราย ผู้ขอรับบริการ MOST Mobile Application จำนวน 52 ราย
ผู้ขอรับบริการคำปรึกษาด้านสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ขอรับบริการด้านคำปรึกษาการใช้งานฐานข้อมูล Area Based จำนวน 8 ราย
     - สรุปยอดขายผลิตภัณฑ์/ผลงานที่ได้รับรายได้สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 ผ้าฝ้ายมัดหมี่เคลือบนาโน (รายได้ 19,160 บาท) อันดับ 2. สบู่ก้อนสมุนไพร ลิปบาล์มแฮร์โค๊ม (10,000 บาท) อันดับ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน และกลุ่มแม่บ้านรักษ์โตน โดนัทฟักทอง ส้มแขกผง น้ำพริกแขก      (รวม 9,700 บาท) อันดับ 4 ปลาร้าบองสุกอัดก้อน (5,105 บาท) และอันดับ 5 ผักกาดดองตรานกพิราบ (5,000 บาท)


      - ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีผู้สนใจอบรมหลักสูตรที่ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมพืชเกษตรอินทรีย์ (การใช้ผงไคโตซานช่วยปลูกพืช) จำนวน 24 ราย พร้อมแจกน้ำส้มควันไม้และไคโตซาน บำรุงต้นไม่จำนวน 80 ขวด ฟรี!!!โดยคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคนครนายก หลักสูตรที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ (Cereal Snack Bar)ยอดผู้เข้าอบรม 33 ราย โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รวมผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 วัน จำนวน 90 ราย
     - สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม STI Show Case เรื่องเงาะแช่อิ่มอบแห้งตราอัยยะ จำนวน 10 ราย  เครื่องจักรสำหรับการผลิตเบเกอรี่ จำนวน 10 ราย
      - สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม Science Show ...สนุกกับของเล่นภูมิปัญญาไทย จำนวน 42 ราย โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 


ข้อมูลโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป