กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พอใจการเตรียมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs พร้อมรับนายกฯ เปิดงานเป็นทางการ

พิมพ์ PDF

 

    (3 ตุลาคม 2558) ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ซึ่งเป็นการเริ่มงานวันแรกของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันดังกล่าว

      จากการเยี่ยมชมบูธและตรวจความพร้อมของการจัดงานในครั้งนี้ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รู้สึกพึงพอใจกับการเตรียมงาน โดยหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวง หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเรียบร้อย อีกทั้งยังมีการอบรมอาชีพ “กระถางแก้มลิง” ได้รับความสนใจจากผู้ชมงานเป็นอย่างดี

 

      ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้จัดงาน ให้เน้นเพิ่มเติมข้อมูลสาระที่บ่งชี้ถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำมาพัฒนาผลงานหรือสินค้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่อยู่ใกล้ตัวได้มากยิ่งขึ้น และจากการตรวจเยี่ยมบูธต่างๆ ในวันนี้ จะได้นำเรียนข้อมูลภาพรวมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทราบ ต่อไป 

 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
» ก.วิทย์ฯ เดินหน้า ‘โมเดลประเทศไทย 4.0’ ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับบริษัทซอฟแวร์ยักษ์ใหญ่
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» กระทรวงวิทย์ฯ ปิดตลาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ คลองผดุงฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป