กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ซินโครตรอน ยกระดับครูไทยสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง

พิมพ์ PDF

สมัครเข้าร่วม “ค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5”

 

          นครราชสีมา – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทย์ฯ  เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวนจำกัด 50 ท่าน ร่วมอบรมในโครงการ “ค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2557 หวังขยายฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ครูที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งได้ลงมือทำการทดลองปฏิบัติงานวิจัยจริงกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดถ่ายทอดสู่เยาวชนของประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อไป 
         


          ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า  “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีกำหนดการจัด “โครงการค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5” ขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน โดยในระหว่างโครงการครูที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน อีกทั้งได้ลงมือทำการทดลองปฏิบัติงานวิจัยจริงกับนักวิทยาศาสร์ในห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการสร้างสื่อและสาระการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดแก่เยาวชนต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5”  ต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ”


          สมัครด่วนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.slri.or.th/ssct2014/  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  044-217-040 ต่อ 1605   และสามารถส่งใบสมัครได้โดยตรงที่ โครงการค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตู้ ป.ณ. 93  ปณจ. นครราชสีมา 30000  ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น
 

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252, 1601   โทรสาร 0-4421-7407 อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป