กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ไทยร่วมกับสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

พิมพ์ PDF

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 -14 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมภูเก็ต พันวารีสอร์ท ณ จังหวัดภูเก็ต

 

 

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุม เรื่อง “Regional Review Meeting On Radiological Security Partnerships” เพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แฟซิฟิค ให้มีการพัฒนาและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  ประเทศสมาชิกในเครือข่าย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

.....................................................................................................................

 

กลุ่มเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป